सम्पर्क गर्नुहोस

गुनासो, जानकारी तथा सहयेताका लागि सम्पर्क गर्नुहोस |

ठेगाना : कफी विकास केन्द्र, मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ०५, आपँचौर, गुल्मी जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश

टेलिफोन नं.


कार्यालय प्रमुख नं. ९८५७०८११९६
सूचना अधिकारी नं.


ई मेल ठेगानाः coffeegulmi@gmail.com

कार्यालय खुल्ने  समय: Mon-Fri 9:30AM – 5:30PM