TENDER NOTICE

Construction of 2200 m Fence on Newly Acquired Land (Fence Length 2010.0 m)

कफी नर्सरीको लागी सूचना …

कफी बिकास केन्द्र गुल्मीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कफी नर्सरी स्थापनाको कार्यक्रम रहेको हुदा यो सुचना गरीएको छ । [download id=”411″]