केन्द्र प्रमुखहरु

क्र.सं. पद नाम, थर देखि सम्म 1 स.खा.अ.अधिकृत श्री विनयकुमार श्रेष्ठ  २०४४ २०४५ 2 स.खा.अ.अधिकृत श्री लेखनाथ आचार्य २०४५ २०४७ 3 का.मु.स.क.वि.अधिकृत श्री झविराम शर्मा २०४७ २०५० 4 स.क.वि.अधिकृत श्री नारायणप्रसाद शाह २०५० ०५६।०३।२१ 5 नि.स.क.वि.अधिकृत श्री झविराम शर्मा ०५६।०३।२२ ०५६।०८।११ 6 स.क.वि.अधिकृत श्री दुर्गाप्रसाद पण्डित ०५६।०८।१२ ०६०।०१।१९ 7 स.क.वि.अधिकृत श्री विश्वनाथ पराजुली ०६०।०२।१८ ०६०।१०।०७ […]

कार्य विवरण

कफीको जातीय संरक्षण एवं सम्वर्द्वन गर्ने । कफी विकास सम्वन्धी राष्ट्रिय व्यवसायिक नीति तथा योजना तर्जुमामा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रलाइ पृष्टपोषण सम्वन्धी कार्य गर्ने । कफी प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा वितरण गर्ने। कफी उत्पादन, प्रशोधन तथा विकास सम्वन्धमा उत्पादक कृषकलाई प्रविधि प्रसारण तथा तालिम प्रदान गर्ने सम्वन्धित विषयमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने । कफी विकास […]

सोच, लक्ष्य र उदेश्य

दिर्घकालिन सोच दिगो कफी विकासको लागि राष्ट्रिय श्रोत केन्द्रको रुपमा रही गुणस्तरयुक्त वीउरविरुवा, तालिम र समसामयिक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने । लक्ष्य कफीको जातीय बगैँचा (Varietal Block) स्थापना तथा व्यवस्थापनगुणस्तरयुक्त कफी वीउ तथा विरुवा उत्पादन तथा वितरणकफी उद्यमशिलता विकासको लागि सीप विकास तालिम तथा प्राविधिक सेवाको उपलव्धताकफी समस्यामा आधारित स¬ साना कार्यमूखी अध्ययन र परिक्षणसमय […]

कफी विकास केन्द्रको संक्षिप्त परिचय

कफी विकास केन्द्र नेपाल अधिराज्यको एकमात्र कफीको श्रोतकेन्द्र लगायत कफी विकास सम्वन्धी विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्ने संघिय संरचनामा रहेको सरकारी फार्म हो । यो केन्द्र लुम्बिनी अञ्चल, ५ नं. प्रदेश अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका वार्ड नं। ५, आँपचौरमा अवस्थित रहेको छ। वि.सं. २०४१ साल माघ २ गते देखि फाल्गुण १ सम्म तत्कालिन स्व। राजा […]