कफी बिकास केन्द्र गुल्मीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कफी नर्सरी स्थापनाको कार्यक्रम रहेको हुदा यो सुचना गरीएको छ ।

[download id=”411″]