क्र.सं.पदनाम, थरदेखिसम्म
1स.खा.अ.अधिकृतश्री विनयकुमार श्रेष्ठ २०४४२०४५
2स.खा.अ.अधिकृतश्री लेखनाथ आचार्य२०४५२०४७
3का.मु.स.क.वि.अधिकृतश्री झविराम शर्मा२०४७२०५०
4स.क.वि.अधिकृतश्री नारायणप्रसाद शाह२०५००५६।०३।२१
5नि.स.क.वि.अधिकृतश्री झविराम शर्मा०५६।०३।२२०५६।०८।११
6स.क.वि.अधिकृतश्री दुर्गाप्रसाद पण्डित०५६।०८।१२०६०।०१।१९
7स.क.वि.अधिकृतश्री विश्वनाथ पराजुली०६०।०२।१८०६०।१०।०७
8कफी विकास अधिकृतश्री पुष्पकुमार श्रेष्ठ०६०।११।०३०६६।०३।२१
9नि.क.वि.अधिकृतश्री महाप्रसाद पौडेल०६६।०३।२३०६७।०३।३१
10कफी विकास अधिकृतश्री अजय अधिकारी०६७।०४।०१०७०।०४।३१
11नि.क.वि.अधिकृतश्री महाप्रसाद पौडेल०७०।०५।०१२०७०।७।५
12बरिष्ठ कफि विकासश्री बेदप्रकाश पौडेल२०७०।७।६२०७१।१०।२९
13नि.क.वि.अधिकृतश्री कमालुद्धिन दर्जी२०७१।११।१२०७२।१।२१
14बरिष्ठ वागवानी विकास अधिकृतश्री बद्री प्रसाद पौडैल२०७२।१।२२हाल सम्म

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *